Projektet Arrangörer i Norr erbjuder sex utbildningstillfällen, en mötesplats och ett nätverk till er i Norrbotten som är arrangörer, vill bli eller är nyfiken på. Huvudfokus är på arrangörer inom kulturområdet. Utbildningarna är spridda över länet under hösten 2018 och våren 2019.

Läs mer om projektet 

Utbildningarna

Material och länkar

Följ oss på Facebook för löpande uppdateringar: Arrangörer i Norr

Frågor om projektet? Mejla fredrika@ebeneser.nu

Projektägare: Kulturföreningen Ebeneser

Projektpartners: Norrbottensmusiken, Riksteatern Norrbotten, BD Pop, Skådebanan Norrbotten och Luleå Kommun.

Projektet finansieras av: Region Norrbotten och Kulturrådet