Projektet Arrangörer i Norr erbjöd sex utbildningstillfällen, en mötesplats och ett nätverk till er om som är arrangörer, vill bli eller är nyfiken på. Utbildningarna utfördes i Norrbotten under hösten 2018 och våren 2019.

Vi har sökt medel och fått förnyat förtroende från Kulturrådet och Region Norrbotten att fortsätta vidareutveckla Arrangörer i Norr och er arrangörer i länet.

Mer info kommer!

Läs mer om projektet

Utbildningarna

Material och länkar

Videos från föreläsningar

Följ oss på Facebook för löpande uppdateringar: Arrangörer i Norr

Frågor om projektet? Mejla fredrika@ebeneser.nu