Projektet Arrangörer i Norr erbjuder sex föreläsningar, mötesplatser och ett nätverk till er i Norrbotten som är arrangörer, vill bli eller är nyfiken på. Huvudfokus är på arrangörer inom kulturområdet. Föreläsningarna är spridda över länet under hösten 2018 och våren 2019.

Läs mer om projektet

Utbildningarna

Material och länkar

Videos från föreläsningar

Följ oss på Facebook för löpande uppdateringar: Arrangörer i Norr

Frågor om projektet? Mejla fredrika@ebeneser.nu

Projektägare: Kulturföreningen Ebeneser

Projektpartners: Norrbottensmusiken, Riksteatern Norrbotten, BD Pop, Skådebanan Norrbotten och Luleå Kommun.

Projektet finansieras av: Region Norrbotten och Kulturrådet