Projektet Arrangörer i Norr erbjöd sex utbildningstillfällen, en mötesplats och ett nätverk till er om som är arrangörer, vill bli eller är nyfiken på. Utbildningarna utfördes i Norrbotten under hösten 2018 och våren 2019.

Vi har sökt medel och fått förnyat förtroende från Kulturrådet och Region Norrbotten att fortsätta vidareutveckla Arrangörer i Norr och er arrangörer i länet.

Inom ramen av projektet ska vi skapa fysiska mötesplatser likväl som ett digitalt nätverk, workshops/webinar och andra aktiviteter för att stärka kompetens hos arrangörer inom kulturområdet samt stärka den kulturella infrastrukturen i Norrbotten!

I början av oktober planerar vi kunna berätta en massa nyheter för er om vad som händer under hösten och projektet som löper till 21-08-01.

Med arrangör menar vi dig om arrangerar inom kultur- & nöje i länet. Konserter, spelningar, festivalen, teater- eller dansföreställningar, annan scenkonst, konstutställningar. På små scener i byarna, på dansbanor under sommaren, på en fjälltopp, i en hel stad, på en dansbana, i en konsthall, hemma på gården, i lägenheten, på ett uteställe, en fjällanläggning eller i ett kulturhus med tusen besökare!

Följ oss på Facebook för löpande uppdateringar: Arrangörer i Norr

Projektägare: Kulturföreningen Ebeneser

Samarbetspartners: Norrbottensmusiken, Riksteatern Norrbotten, BD Pop, Skådebanan Norrbotten.

Projektpartners: tillkommer!

Projektet finansieras av: Region Norrbotten, Kulturrådet, fler kan tillkomma.