Välkommen till Kulturcentrum Ebeneser, ett ideellt kulturhus i Luleå som drivs av kulturföreningar. Vi erbjuder en kulturscen och kulturell mötesplats där du kan förvänta dig det oväntade.

Kulturcentrum Ebeneser är det ideella kulturhuset i Luleå. Verksamheten leds och samordnas av Kulturföreningen Ebeneser på uppdrag av verksamhetsägaren Luleå Kommun. Övriga finansiärer är Norrbotten Läns landsting och i framtiden även näringslivet. Verksamheten inryms i Ebeneser-huset på Storgatan/Skomakargatan som ligger centralt i Luleå.

Vårt uppdrag är att skapa en offentlig mötesplats och kulturscen för kommunens och regionens föreningsliv inom kulturområdet, ideella kulturlivet och kulturutövare. Verksamheten präglas av demokrati, jämlikhet, mångfald, medskapande och jämställdhet. Prioriterade arbetsområden och målgrupper är det mångkulturella och internationella samspelet, att stärka våra minoritetskulturer, samt att inkludera barn och unga i verksamheten och utbudet.

Verksamheten baseras på samverkan mellan ideella föreningar med kulturverksamhet, verksamma inom Luleå kommun och inom Norrbottens län samt andra organisationer och aktörer med ideellt syfte. Kulturföreningen Ebeneser är enligt föreningens stadgar politiskt och religiöst obunden. Vi hälsar alla välkomna som följer vår värdegrund – besökare, kulturkonsumenter, cafégäster, dig som vill bli volontär och engagera dig, du som vill arrangera. Evenemang i Ebeneser har ett ideellt syfte, är offentliga med publikt intresse och kulturen står alltid i centrum.

Vi vill tillgängliggöra kultur och bidra till en mer attraktiv stad och län – vi hoppas att du vill vara med!