Ebeneserkyrkan i kvarteret Hunden

Ebeneser, invigdes 1906Fritz Olssons Urmakeri & Guldsmedsaffär bildades 1904. Det är kvarterets äldsta verksamhet och även en av de främsta orsakerna till kvarterets utveckling och utseende under snart 100 år. Hunden 15 är framför allt ett affärskvarter men andra verksamheter som kyrka, kulturcentrum och framförallt bostäder har också haft sin plats här.

Ebeneserkyrkan uppfördes av stadens Baptistförsamling 1905 och invigdes nyåret 1905-06. byggnaden uppfördes i huvudsak med kyrksal och biutrymmen på de övre planen och affärslokaler på entréplan. Kyrkan utgör ett av få exempel i Luleå på en storskalig jugendarkitektur. Stilen introducerades i Sverige runt sekelskiftet 1900 och var likt Baptistkyrkan främst en stadsföreteelse.

Ebeneserkyrkan uppfördes likt många andra jugendhus i tegel i en traditionell murverksteknik. Det putsades i en för jugend karaktäristisk enhetlig puts med sparsam reliefdekor 1907. Byggnaden präglas av välvda former och mjuka linjer och helheten är snarare kraftfull än lätt och uppåtsträvande.

Fönstren har stora välvda bågar och den rusticerade sockelvåningen på en kvaderhuggen naturstenssockel är försedd med stora, skyltfönster med svängda överstycken. Stora rundbågade kyrkfönster under fialförsedda gavlar dominerar långsidorna. Byggnadens hörnpartier mot Storgatan är markerade med resliga torn. Byggnadens branta, valmade sadeltak försågs med målad, falsad plåt. Byggnaden är idag putsad i en lejongul kulör och takplåten är rödmålad.

Korsningen Storgatan-Smedjegatan, 1959, foto okänd

Ebeneser hade 1906 Café Norden, Nils Bodéns Korgaffär och Augusta Janssons ”Nya Sko- magasinet” i gatuplanet. Sedan dess har dessa lokaler disponerats av flera olika butiksrörelser, hantverkstäder och caféer. 1972 lämnade baptistförsamlingen byggnaden som köptes av Ola Olsson. När Konsum köpte fastigheten 1978 gjordes vissa ombyggnader på entréplanet. 1994 flyttade Luleås Kulturcentrum hit och ”Kulturcentrum Ebeneser” bildades. Kulturverksamheten flyttade 2006 till det nybyggda Kulturens Hus i kvarteret intill. Idag finns Fritz Olssons Urmakeri & Guldsmedsaffär i byggnaden. I det gamla Ebeneserkapellet fanns ursprungligen kapell och bostäder. Sedan dess har bland annat Tidningsverkstan varit här.

Vill du veta mer om Ebenserskyrkan och kvarteret hundens historia så hittar du det här.

www.nll.se
www.lulea.se