För oss på Kulturcentrum Ebeneser är det viktigt att alla som besöker oss känner sig trygga att vistas i våra lokaler. Därför jobbar vi kontinuerligt med våra rutiner om utrymning av lokalen skulle bli aktuell.

För arrangörer & besökare

Dokumentet Brandskyddsinformation till arrangörer finns vid varje station och ska vara känt för arrangörer och volontärer.

Ansvaret för gästernas säkerhet ligger på respektive arrangör och ansvarig anordnare informeras om detta. Detta innebär bland annat att arrangören har skyldighet att ta del av de brandskydds- och utrymningsrutiner som gäller för Kulturcentrum Ebeneser. Det finns skriftliga instruktioner för hur personalen agerar vid brand eller annat tillbud som medför att lokalen måste utrymmas. Dessa instruktioner bör gås igenom kort 30 minuter innan varje evenemang med volontärer, arrangörer annan personal vid evenemanget och finns tillgängliga vid varje station. Alla dokument kring systematiskt brandskyddsarbete i Kulturcentrum Ebeneser finns samlat i en pärm att ta del av och även för läsning och nedladdning längst ner på denna sida.

  • Utrymningsvägarna är tydligt märkta med skyltar. 
  • Släckutrustning och brandfiltar finns utplacerade på flera ställen i lokalen.
  • Det finns en Första hjälpen-utrustning till höger om scenen
  • Utrymningsplaner finns uppsatta i lokalen.
  • Vid strömavbrott tänds nödljus i lokalen.
  • Utlöst larm går direkt till SOS Alarm som skickar ut Räddningstjänst.
  • Vid utlöst larm tänds alla lampor i lokalen och ljudanläggningen tystnar.
  • Vid utlöst brandlarm ska alla utrymma lokalen – alltid. 
  • Uppsamlingsplats vid utrymning är reklampelaren i korsningen Storgatan/Skomakargatan. 

Dokument att ta del av som arrangör eller annan som arbetar på Kulturcentrum Ebeneser

Brandskyddsinformation till arrangörer – här står det hur larmet fungerar, vilken utrustning som finns i lokalen.

Vid evakuering av Kulturcentrum Ebeneser under evenemang – här står det utförligt hur du som arrangör ska agera vid utrymning & brand samt även hur de på de olika arbetsuppgifterna i lokalen bör agera.

Sammanfattning vid brand- & utrymningslarm – här hittar du en sammanfattning över vad som händer & hur du bör agera vid brand. Denna finns uppsatt i lokalen – vid kassan, i garderoben, vid mixerbordet och i logen samt in en pärm vid mixerbordet och kan enkelt tas ner och med som checklista vid en utrymning.