Som ideellt kulturhus är våra ledord på evenemang hos oss: publikt, har kulturellt huvudfokus och syftet med evenemanget är ideellt – utan vinstsyfte.

Exempel på vad som kan vara ett evenemang i Kulturcentrum Ebeneser:

 • Musikkonserter
 • Dans
 • Teater
 • Performance
 • Olika typer av föreställningar
 • Olika typer av deltagande kultur
 • Talade ordet som poesiläsning, poetry slam, spoken word
 • Öppen scen och andra spontana framträdanden med kort framförhållning
 • Pröva-på-kvällar
 • Klubb
 • Kulturell afterwork
 • Kulturella marknader
 • Utställningar av olika slag
 • Föreläsningar och workshops med kulturen i fokus

Hittar du inte det kulturella uttryck du utövar eller vill arrangera – hör av dig!

Exempel på vad som inte är ett arrangemang på Ebeneser:

 • Slutna medlemsmöten för olika föreningar
 • Partipolitiska möten och/eller religiösa sammankomster.

Vem kan arrangera?

 • Ideella föreningar
 • Enskilda ideella krafter (eldsjälar)
 • Lösa nätverk (ej ideella föreningar)
 • Förbund
 • Kulturskolor- och estetiska program
 • Övriga aktörer – så länge syftet för evenemanget är ideellt.

Är du osäker om du tillhör någon av ovanstående? Kontakta Kulturföreningen Ebeneser och berätta om din idé!

Vi vill arrangera, men vill eller kan inte bli medlem – hur gör vi då?

Du är välkommen att arrangera kulturevenemang i Kulturcentrum Ebeneser utan att vara medlem så länge syftet är ideellt och evenemanget är offentligt. Ta kontakt med vår verksamhetsledare för mer information.

Ideella kulturföreningar uppmuntrar vi till att bli medlemmar.

Inför ett evenemang

I samband med bokning av Kulturcentrum Ebeneser har du som arrangör alltid ett möte med vår verksamhetsledare där ni tillsammans går igenom upplägget av evenemanget och budget. Ni kan få hjälp och tips hur ni gör ert evenemang så bra och lyckat som möjligt. Under Marknadsföring hittar du tips och material som kommer att förenkla inför marknadsföringen av ert evenemang. Ett arrangörsavtal upprättas mellan Kulturföreningen Ebeneser och er som arrangör.

Nedladdningsbara dokument inför ett evenemang:

Arrangörsavtal Kulturcentrum Ebeneser (.doc – spara, öppna och fyll i på datorn)

Ordningsregler och villkor – Kulturcentrum EbeneserArrangörsavtal Kulturcentrum Ebeneser (.pdf – spara, skriv ut och fyll i för hand)

Arranger Agreement Kulturcentrum Ebeneser (.doc)

Ordningsregler och villkor – Kulturcentrum Ebeneser

Värdegrund – Kulturföreningen Ebeneser

Alkohol- och drogpolicy Kulturföreningen Ebeneser