Är ni ideell kulturförening inom Norrbotten och vill ta del av Ebeneser – bli medlem! 

Ni kan teckna medlemskap när som helst under året. Medlemskap löper årsvis och medlemsavgiften ska betalas inom förfallodatum för faktura för att registreras som medlemmar. Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår ska vara inbetald senast 31/12 för att ni ska beredas representation och rösträtt vid årsmötet, få lämna in motioner samt få nominera personer till styrelsen. Övriga förmåner som medlem inträder så snart medlemsavgiften är betald.

Fördelar med medlemskap i Kulturföreningen Ebeneser

 • Medlemmar kan nominera till styrelsen, har rösträtt på årsmötet samt kan lämna in motioner & förslag till årsmöte och styrelsen under året. Kan vara med att utveckla och påverka verksamheten.
 • Medlemmar tar del av medlemsförmåner som tryck av affischer, hotellbokning, resebokning, marknadsföringsaktiviteter m.m..
 • Får ta del av medlemsutskick med t.ex tips om marknadsföring och nya medlemsförmåner, medlemsträffar, utbildningstillfällen m.m.
 • Är en tydlig del i ett nätverk kring Kulturcentrum Ebeneser och tydliggörs på hemsidan.
 • Medlemmar får förtur genom erbjudande och påminnelse av föreningen att boka in datum för kommande termin.
 • Medlemmar får förtur på att boka fler datum än icke medlemmar.
 • Medlemmar har förtur till att nyttja volontärpoolen.
 • Medlemmar erhåller ett lägre pris på tekniker.
 • Medlemmar behåller alltid hela överskottet efter sina evenemang, och uppmuntras till att lämna ett bidrag till vår gemensamma förening.

Kulturföreningar som enligt våra stadgar kan bli medlemmar och vill arrangera hos oss kontinuerligt uppmuntras och rekommenderas att bli medlemmar.

Hur blir vi medlemmar?

Ansökan om medlemskap ställs skriftligen till Kulturföreningen Ebeneser via föreningens verksamhetsledare. Beslut om medlemskap tas i Kulturföreningen Ebenesers styrelse.

Vad kostar ett medlemskap?

Enligt beslut vid årsmötet 2016 är avgiften för medlemskap 4000kr/år. Medlemsavgiften storlek fastställs årligen av årsmötet.

Vad gör vi nu?

 1. Ladda ner och ta del av kulturföreningen Ebenesers stadgar, värdegrund samt alkohol-/drogpolicy.
 2. Ladda ner, skriv ut och fyll i ansökan om medlemskap i Kulturföreningen Ebeneser.
 3. Lämna eller skicka detta till vår verksamhetsledare.

Eller tar ni kontakt med vår verksamhetsledare så får ni hjälp med alla dokument.

Dokument för nerladdning:

Ansökan om medlemskap i Kulturföreningen Ebeneser .doc

Ansökan om medlemskap i Kulturföreningen Ebeneser .pdf

Alkohol- och drogpolicy Kulturföreningen Ebeneser

Stadgar – Kulturföreningen Ebeneser

Värdegrund – Kulturföreningen Ebeneser