Näthatshjälpen av Make Equal och Kulturcentrum Ebeneser vill välkomna er till en fortbildning och workshop i att ta fram handlingsplaner för att hantera hat och hot på internet. VÄLKOMNA!

VÄLKOMNA PÅ WORKSHOP MED NÄTHATSHJÄLPEN 26 FEBRUARI
Ett projekt av Make Equal och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i samarbete med Kulturcentrum Ebeneser

Näthatshjälpen är en digital plattform som ger situationsanpassade råd och stöd gällande hat och hot online. Projektet kommer till Luleå för att prata om hat och hot på nätet som ett demokratiskt problem för civilsamhällesorganisationer samt för att processleda en workshop i att ta fram handlingsplaner. Tillsammans med Kulturcentrum Ebeneser vill vi bjuda in representanter från civilsamhällesorganisationer. Vi tror att workshopen blir till störst nytta ifall två eller fler från varje organisation deltar, så att det resulterar i ett faktiskt förankrande och en påbörjan till, eller fortsättning av, att ta fram handlingsplaner och policys.

Evenemanget är gratis!

Först till kvarn gäller vi har ett begränsat antal platser, anmäl er senast den 21 februari, länk: https://goo.gl/forms/SDk1OqH7oWcn30uz1

KVÄLLENS UPPLÄGG
Vi öppnar dörrarna 17.00 och bjuder på soppmiddag (vegansk).

17.30 Introduktion – Näthat som ett demokratiskt problem och vikten av att skapa utrymme inom den egna organisationen på inkluderande sätt. Make Equal och Näthatshjälpens intersektionella lösningsfokus.

17. 50 I mindre grupper diskutera och identifiera behoven inom den egna organisationen.

Paus (10 min)

18.20 Identifiera deltagarnas olika behov och dela upp dem i mindre workshopsgrupper utefter.

18.30 Presentation av Näthatshjälpen – Genomgång av plattformen och dess användningsområden.

Paus (15 min) – Fika

19.05 Workshop – I mindre grupper, indelade efter behov, få arbeta med Näthatshjälpen och börja skissa upp handlingsplaner och policys. Make Equal handleder – utefter tidigare identifierade behov kommer varje grupp få arbeta med olika workshopsuppgifter. Vi anser att utbytet av en grupp med liknande behov är viktigt för att kunna dra nytta av kollektiva erfarenheter och kunskaper.

Paus (10 min)

20.30 Uppsamling, tankar och konkreta lösningar vi tar med oss, hur tar vi det vidare?

Skillnaden gällande att genomföra workshopen med personer som arbetar heltid och ideellt engagerade är workshop-uppgifterna de blir tilldelade och processledda i. Deltagarna kommer behöva ha med sig dator för att kunna använda plattformen i workshopen.

Kanslister: Arbetsgivaransvar. Tydligare ansvar för anställda + ideella. Stötta och hitta strukturer/handlingsplaner. Utgå och levandegöra deras värdegrund.

Ideella: Mer praktiskt och individfokuserat. Fokus på strategier och verktyg. Förståelse för problemet.

Eventinformation:

Börjar: 17:00

Öppnar: 11:00

Pris: Kostnadsfritt

Ålder: -

Arrangör: Make Equal/Näthatshjälpen i samarbete med Kulturföreningen Ebeneser