Styrelsen i Kulturföreningen Ebeneser består av representanter från våra medlemsföreningar.

Styrelsen 2018

Ordförande: Gunnar Sundström – Svartöns Blues, gunnar@dustradio.nu

Ledamöter:

Dan Swärdh – Teater Scratch

Lena Jakobsson – Luleå Riksteaterförening

Britta Wallgren – Luleå Konstförening

Ida Maria Isaksson – Luleå Salsa Club

Björn Hedman – Svartöns Blues

Björn Erixon – Svartöns Blues

 

Valberedning

Anders Öhlund (sammankallande) – Svartöns Blues, lgandohl@gmail.com

Margaretha Bäck – Luleå Bugg och Swing

Elsbeth Dahlström – Ersnäs amatörteaterförening

Sol-Britt Hertting – Luleå konstförening

Lizette Holmqvist – Kören Lust