Styrelsen i Kulturföreningen Ebeneser består av representanter från våra medlemsföreningar.

Styrelsen 2017

Ordförande: Gunnar Sundström – Svartöns Blues, gunnar@dustradio.nu

Ledamöter:

Björn Erixon – Svartöns Blues

Eva-Britt Tjernqvist – Ersnäs amatörteaterförening

Björn Hedman – Svartöns Blues

Britta Wallgren – Luleå Konstförening

Åsa Trankell – Kören Lava

Ida Maria Isaksson – Luleå Salsa Club

Valberedning

Anders Öhlund (sammankallande) – Svartöns Blues, lgandohl@gmail.com

Margaretha Bäck – Luleå Bugg och Swing

Elsbeth Dahlström – Ersnäs amatörteaterförening

Sol-Britt Hertting – Luleå konstförening

Lizette Holmqvist – Kören Lust