Föreningens historia

Kulturföreningen Ebeneser bildades den 11 mars 2014 med syftet att leda och samordna verksamheten i Ebeneser. I föreningen kan kulturföreningar inom Norrbottens län bli medlemmar och stå som arrangörer. Ebeneser bereder också plats för övriga föreningar, ideella förbund, studieförbund och enskilda ideella krafter att medverka som arrangörer och möjliggörare av kultur – så länge syftet är ideellt.

Tanken om ett föreningsdrivet ideellt kulturhus i den anrika lokalen Ebeneser började ta tydligare form då en löst sammansatt grupp kring Svartön Blues träffades en sommardag. En dag och ett arbete som så småningom utmynnade i ett konkret förslag med en önskan om att Ebeneser åter skulle få öppna sina dörrar som kompletterade kulturscen i Norrbotten, i ideellt regi. Förslag föll i god jord hos Luleå kommuns kommunalråd och så småningom kommunfullmäktige som gav bifall till att återinviga Ebeneser som kulturföreningarnas och de ideella krafternas kulturhus och mötesplats.

De första tre medlemmarna i föreningen var föreningarna Svartöns Blues, Luleå Bugg och Swing samt Ersnäs amatörteater förening. Representanter ur dessa tre föreningar bildade också interimstyrelsen och sedan den första styrelsen efter årsmötet 2015. Från och med verksamhetens start i september 2015 välkomnas ideella kulturföreningar inom Norrbotten som medlemmar i Kulturföreningen Ebeneser. Idag består föreningen av 15 medlemsföreningar.

Föreningen  har tecknat ett unikt avtal med Luleå kommun, som är verksamhetsägare för verksamheten att samordna, leda och driva verksamheten i Kulturcentrum Ebeneser.

Uppstarten hösten 2015

Lördag 5 september 2015 slog Kulturcentrum Ebeneser upp sina portar för allmänheten och under invigningsdagen bjöds besökaren på åtta programpunkter med fri entré, invigningsveckan bjöd på 19 programpunkter med fri entré. 120 evenemang har genomförts i Kulturcentrum Ebeneser under fyra månader.

45 arrangörer – medlemsföreningar, kulturföreningar, andra ideella föreningar organisationer, institutioner, eldsjälar som band och privatpersoner samt studieförbund har arrangerat offentlig, ideell kultur i Kulturcentrum Ebeneser. Många arrangörer bidrar till ett kulturutbud med kulturell bredd och mångfald där alla kan hitta något för dem.

Musik, dans – både som scenkonst och deltagande aktivitet, teater, revy, musikjam, öppen scen, kulturella föreläsningar, showcase, hantverksmässa, filmvisning, kultur på lunchen, spännande kulturella möten, radiosändningar, releasefester, fotoutställningar, välgörenhetsspelningar, kultur för barn & unga.

Ungefär 9000 har besökt vår evenemang som rena gäster, mångt många fler i den öppna verksamheten som kulturhus. Utöver det tillkommer alla som varit delaktiga som volontärer, kulturaktörer på scen, arrangörer och engagerade för att möjliggöra alla evenemang.