Ideellt engagemang är en förutsättning för att Ebeneser ska kunna vara en attraktiv kulturell mötesplats och kulturscen. Vi välkomnar och behöver dig som vill engagera dig för att förverkliga detta.

Det finns många sätt att engagera sig inom vår verksamhet:

  • Som aktiv i någon av våra medlemsföreningar
  • Som eldsjäl (enskild ideell kraft)
  • Som kulturutövare
  • Som annan ideell aktör
  • Som volontär i vår verksamhet
  • Som kultursponsor

Vill du vara med dig, men hittar inte sättet som just du vill vara delaktig? Hör av dig till vår verksamhetsledare med förslag!