Vem kan bli medlem?

Ideella kulturföreningar inom Norrbotten som vill arrangera, producera och skapa kultur med ideellt syfte. Alla evenemang ska ha kulturen som huvudsyfte och vara offentliga.

Varför ska vi bli medlemmar?

För att beredas möjligheten att aktivt vara delaktig i, forma och utveckla verksamheten och kulturlivet i Luleå och Norrbotten. För att i egen regi skapa och arrangera kulturevenemang inom Ebeneser.

Ett medlemskap ger många mervärden för den ideella kulturföreningen. Förutom att ni har tillgång till lokalen för era evenemang och har inflytande inom Ebenesers verksamhet, bygger vi tillsammans strukturer och nätverk kring Ebeneser som alla medlemsföreningar får ta del av.

Läs mer om medlemskap här!

Vem kan inte bli medlem?

Enskilda individer, företag och näringsverksamheter och olika förbund som saknar fysiska medlemmar. Tillhör ni dessa vill vi erbjuda er andra sätt att vara delaktiga, stötta och engagera er i Ebeneser verksamhet. Som arrangörer, kultursponsorer, kultursupporter, samarbetspart till oss eller genom att stötta våra medlemsföreningar på olika sätt.

Hur blir vi medlem?

Ansökan om medlemskap ställs skriftligen till Kulturföreningen Ebeneser via föreningens verksamhetsledare. Beslut om medlemskap tas i Kulturföreningen Ebenesers styrelse. Läs mer här.