Är ni ideell kulturförening inom Norrbotten och vill ta del av Ebeneser – bli medlem! 

Ni kan teckna medlemskap när som helst under året. Medlemskap löper årsvis och medlemsavgiften ska betalas inom förfallodatum för faktura för att registreras som medlemmar. Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår ska vara inbetald senast 31/1 årsvis för att ni ska beredas representation och rösträtt vid årsmötet, få lämna in motioner samt få nominera personer till styrelsen. Övriga förmåner som medlem inträder så snart medlemsavgiften är betald.

Fördelar med medlemskap i Kulturföreningen Ebeneser

 • Medlemmar får förtur att boka lokalen inför kommande termin.
 • Medlemmar får boka fler evenemang per år än icke medlem.
 • Medlemmar har förtur till att nyttja volontärsgruppen.
 • Medlemmar erhåller ett fast, subventionerat pris på tekniker.
 • Medlemmar erhåller ett fast, subventionerat pris på ev. ordningsvakter/entrévärd.
 • Medlemmar behåller alltid hela överskottet efter sina evenemang, och uppmuntras till att lämna ett bidrag till vår gemensamma förening.
 • Medlemmar kan nominera ledamöter till styrelsen, har rösträtt på årsmötet samt kan lämna in motioner & förslag till årsmöte och styrelsen under året.
 • Kan vara med att utveckla och påverka verksamheten.
 • Medlemmar tar del av medlemsförmåner som reklamtjänster och produkter, hotellbokning, marknadsföringsaktiviteter m.m.
 • Medlemmar får exklusiva medlemsutskick via Facebook/mejl om tips om marknadsföring och nya medlemsförmåner, medlemsträffar, utbildningstillfällen m.m.
 • Medlemmar blir inbjudna till intern grupp på Facebook.
 • Medlemmar är en tydlig del i ett nätverk kring Kulturcentrum Ebeneser och tydliggörs på hemsidan.

Kulturföreningar som enligt våra stadgar kan bli medlemmar och vill arrangera hos oss kontinuerligt uppmuntras och rekommenderas att bli medlemmar.

Hur blir vi medlemmar?

Ansökan om medlemskap ställs skriftligen till Kulturföreningen Ebeneser via föreningens verksamhetsledare. Beslut om medlemskap tas i Kulturföreningen Ebenesers styrelse.

Vad kostar ett medlemskap?

Enligt beslut vid årsmötet 2020 är avgiften för medlemskap 2021 är 6.000kr/år. Medlemsavgiften storlek fastställs årligen av årsmötet.

Vad gör vi nu?

 1. Ladda ner och ta del av kulturföreningen Ebenesers stadgar, värdegrund samt alkohol-/drogpolicy.
 2. Ladda ner, skriv ut och fyll i ansökan om medlemskap i Kulturföreningen Ebeneser.
 3. Lämna eller skicka detta till vår verksamhetsledare.

Eller tar ni kontakt med vår verksamhetsledare så får ni hjälp med alla dokument.

Dokument för nerladdning:

Ansökan om medlemskap i Kulturföreningen Ebeneser .doc

Ansökan om medlemskap i Kulturföreningen Ebeneser .pdf

Alkohol- och drogpolicy Kulturföreningen Ebeneser

Stadgar rev. 20-03-22 – Kulturföreningen Ebeneser

Värdegrund rev. 18-11-12 – Kulturföreningen Ebeneser