Under perioden v.35-41 kommer vår fastighetsskötare Diös att genomföra ett byte av hissen till och från Kulturcentrum Ebeneser.

Vi hoppas att alla våra arrangörer och besökare har överseende med att vi inte kan tillgängliggöra lokalen på ett bra sätt för alla under denna period. Arbetet är dock  nödvändigt för att på långsikt få en driftsäker, användarvänlig och trevlig hiss till och från lokalen.

Arbetet påbörjas vecka 35 och beräknas ta 6-7 veckor.

Vi uppdaterar löpande om förändringar i tidsplanen kommer att ske. Vid frågor tveka inte att ta kontakt med oss.