Luleå 20-04-17

Detta meddelande skickade till föreningens medlemmar från Kulturföreningen Ebenesers styrelse genom ordförande Gunnar Sundström.

Som Ni säkert noterat har kommunstyrelsens ordförande Lenita Ericson sagt att verksamheten vid Ebeneser är jätteviktig för Luleå och att hon ska göra allt för att hitta en lösning.

En arbetsgrupp inom kommunen jobbar sedan några dagar med detta. Ordförande Gunnar Sundström och Verksamhetschef Fredrika Johansson utgör en del av denna grupp. Finns även med representation från Region Norrbotten. Idésprutan Anders Granberg håller i taktpinnen.

Förslag till lösning handlar i stort om ett långsiktigt projekt inom Kulturella och Kreativa Näringar (KKN). Projektet kommer att befästa Kulturcentrum Ebeneser på ett ännu tydligare sätt som möjliggörare inom kulturen och uppfyller därmed vår önskan om framförhållning, ett tydligt uppdrag och även en nödvändig kompletterande finansiering för verksamheten.
Exakt hur detta projekt ska se ut vet vi inte riktigt ännu, men vi är hoppfulla att vi tillsammans ska hitta en lösning. En lösning som är bra för vår verksamhet, för Luleå och regionen. 1 + 1 + 1 ska bli minst 5.

Med anledning av detta vill styrelsen skjuta på vårt utlysta extra årsmöte och hoppas att Ni ärade medlemmar acceptera detta. Hittar vi en lösning i närtid (vilket vi är övertygad om att vi gör) ska jag återkomma med mer information i ärendet.

Kör vi i diket återkommer vi med en ny tid för ett extra årsmöte.

Historik:

Tidigare har detta publicerats – 20-04-09 Styrelsens berättelse – Det finns inte längre förutsättningar att driva Kulturcentrum Ebeneser