Utbildningar för sig som arrangerar inom kulturområdet i Norrbotten!

Under hösten 2018 & våren 2019 kommer Kulturföreningen Ebeneser genomföra en arrangörsutbildning i samarbete med Norrbottensmusiken, BD Pop, Skådebanan Norrbotten, Riksteatern Norrbotten & Luleå kommun. Utbildningsserien består av totalt sex olika fortbildningstillfällen med fokus på att stärka kompetensen hos konsert- & kulturarrangörer i Norrbotten. Projektet finansieras av Kulturrådet, Region Norrbotten, projektägare & samarbetspartners. Deltagande på utbildningar är kostnadsfritt och reseersättning kommer att ges vid behov.

Vi vill veta vad du som arrangör inom kulturområdet anser att du vill bli bättre på/veta mer om – för att bli en ännu bättre arrangör! Eller för att våga ta första steget för att bli en arrangör. Vi vill också veta när just du har störst möjlighet att närvara.

Länk till enkät: https://goo.gl/forms/kG6sJZdfdgiMmA6p2

Enkäten ligger ute fram till 1 juni, Genom att skriva in din mejladress (frivilligt) ger du oss samtycke att spara den för att skicka ut löpande information om projektet.

Tack på förhand!
Fredrika Johansson, Verksamhetschef Kulturcentrum Ebeneser med samarbetspartners.