Vi är glada över att kunna erbjuda ideella föreningar med kulturverksamhet i Luleå och Norrbotten medlemskap i Kulturföreningen Ebeneser!

Kort om medlemskapet 
Ni kan teckna medlemskap när som helst under året. Medlemskap löper årsvis. När medlemsavgiften är betald registreras föreningen som medlem. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår ska vara inbetald senast 31/12 för att ni ska beredas representation och rösträtt vid kommande årsmöte, för att få lämna in motioner, förslag till stadgeändringar samt för att kunna nominera personer till styrelsen och valberedning. Förmåner som medlem inträder så snart medlemsavgiften är betald.

Under 2015 är medlemskapet kostnadsfritt för de föreningar som i förtid betalar in medlemsavgiften för 2016. Detta erbjuder vi för att alla som så vill ska beredas möjlighet att redan under 2015 komma igång och verka som medlemmar inom Ebeneser. Det går även utmärkt att vänta med medlemskap och bli medlem när man så vill, eller att testa på att arrangera utan att vara medlem. Vi vill att många ideella krafter ska ges möjlighet att bidra till ett aktivt och levande kulturliv i Luleå och Norrbotten genom Ebeneser!

Under fliken Bli medlem kan er kulturförening läsa mer om medlemskapet och ladda ner alla dokument ni behöver för att ansöka om att bli medlem.

Det finns många sätt att engagera sig inom Ebeneser verksamhet – här hittar du flera!