Vi på Kulturcentrum Ebeneser vidareutvecklar verksamheten genom ett nytt uppdrag i projektform, som vi sökt och beviljats medel för. Projektfinansiärer: Luleå kommun, Region Norrbotten, Sparbanken Nord och Längmanska Företagsfonden.

Utvecklingsprojektet Creative Ebeneser är en avgränsad unik satsning i Kulturcentrum Ebeneser, med fokus på företagsutveckling inom kulturella och kreativa näringar. Projektägare är Kulturföreningen Ebeneser.

Aktiviteter kommer att ske under övergripande delområden: Mötesplatsen, Inspiration och Kompetens.

  • Vi ska erbjuda öppna ytor för möten och arbete, likväl som ett mindre mötesrum och små öar av arbetsro.
  • Vi ska erbjuda inspirerande föreläsningar och fördjupande workshops, där vi presenterar förebilder, drivkrafter, affärslogiker, stödformer och inspirera till företagande inom KKN. 
  • Målet är utveckling av företagarens egen verktygslåda där även digitalisering är en viktigt pusselbit för fler att kunna leva på sin kreativitet. 

Föreläsningarna ska kunna delas digitalt över hela regionen. Workshops ska kunna erbjudas på plats likväl som digitalt. 

Vi ska samverka med lokala och regionala aktörer som arbetar för att främja kulturskaparna, KKN specifikt som bransch samt de mer generellt företagsfrämjande aktörerna. Vi ska arbeta med digitala lösningar för att erbjuda deltagande i projektets aktiviteter på distans.

Vi återkommer med mer information om denna nya satsning efter sommaren!

Kulturföreningen Ebeneser är sedan tidigare projektägare för projektet Arrangörer i Norr som erbjuder arrangörsfrämjande insatser och arbetar för att stärka den kulturella infrastrukturen i Norrbotten.