Det var har varit en minst sagt annorlunda vår på många olika sätt. Dels kopplat till Coronapandemin, dels med det arbete som styrelsen och personal inom Kulturföreningen Ebeneser har gjort för att säkra en långsiktigt hållbar verksamhet i Kulturcentrum Ebeneser.

Under våren har vår personal arbetat med att bibehålla strukturen i Ebeneser för att vara på tårna den dagen ni arrangörer och publik kommer tillbaka, städat och utfört underhållsarbete på lokal som utrustning. Vi har även ansökt om en hel del externa medel – för att täcka upp för förlorade intäkter pga. Coronapandemin, våra årliga bidrag för kulturverksamheten inför 2021, samt finansiering för projekt som kommer att vidareutveckla våra verksamheter i Kulturcentrum Ebeneser på lång sikt.

Måndag 15 juni skrev media så här efter bifall i kommunstyrelsens arbetsutskott: https://nsd.se/nyheter/artikel/kommunen-sager-ja-till-projektet-som-raddar-ebeneser/er94xq5l

Det känns fantastisk roligt att få förtroende för detta uppdrag i projektform. Vi kommer att återkomma med hur vi ska arbeta i detta projekt. Som ni säkert vet så driver vi sedan 2018 projektet Arrangörer i Norr.

Vi lever alla i osäkerhet kring hur hösten kommer att se ut och vi har arbetat internt med olika scenarion och hur vi ska kunna arbeta och erbjuda arrangörerna olika lösningar utifrån de förutsättningar som då kommer att råda. Allt för att publiken så snart som möjligt ska kunna återvända till oss på ett säkert sätt, och inom ramen av ev. restriktioner under hösten.

Nu tar vi i personalen snart ledigt för sommaren, som även i normala fall är lugn hos oss. Vi är åter i mitten av augusti.

Trevlig sommar, önskar Verksamhetschef Fredrika Johansson med personal och Kulturföreningen Ebenesers styrelse