Skärpta allmänna råd: Vi ställer om, flyttar fram och vidtar åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19 i Norrbotten.

Vi på Kulturcentrum Ebeneser har tagit beslutet att ställa in alla konserter och övriga evenemang med fysisk publik fram till 8 december. Denna åtgärd beror givetvis på de skärpta allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Vi vill betona att vi i denna pandemi gärna hjälper dig som arrangör av kultur och evenemang att ställa om och erbjuda din publik digitala event, mötesplatser och kulturupplevelser.

Vill du veta mer – kontakt oss.

Fredrika Johansson, Verksamhetschef Kulturcentrum Ebeneser, 076-110 09 79, fredrika@ebeneser.nu