Stort tack till Luleå Energi som inom ramen av satsningen Energiboosten valt att stötta oss när våra förutsättningarna för verksamheten förändras pga Coronapandemin.

Vi arbetar för fullt innan för de gula väggarna med att ställa om och vidareutveckla verksamheten på lång sikt. För att möjliggöra mer kulturupplevelser för fler framöver, vi vill fortsätta etablera Ebeneser som en kreativ mötesplats med ❤️ i Luleå!