Sidan är under uppbyggnad, mer och uppdaterad info kommer!

Finansiärer kulturverksamheten:

Luleå kommun ger ett årsbidrag till Kulturföreningen Ebeneser.

Region Norrbotten ger ett årligt verksamhetbidrag till Kulturföreningen Ebeneser.

Projektfinansiering: