Huvudfinansiärer:

De som möjliggör vår verksamhet är verksamhetsägaren Luleå Kommun. Föreningen Ebeneser har samarbetsavtal med Luleå Kommun med uppdraget att leda och samordna verksamheten i Kulturcentrum Ebeneser utifrån kommunens uppdrag och i enlighet med föreningens stadgar. Luleå kommun ger ett årligt verksamhetsbidrag till Kulturföreningen Ebeneser.

Norrbotten läns landsting ger oss ett årligt verksamhetsstöd med uppdraget på att samverka och bygga nätverk mellan ideella kulturföreningar i länet, vara en  mötesplats för kulturintresserade i alla åldrar, erbjuda ett mångkulturellt utbud samt att särskilt välkomna unga och människor från olika kulturer. Verksamheten ska arbeta länsövergripande.
NLL_2radlulea-kommun-x2